HARDWARE:

- opracowanie założeń
- schematy ideowe, dokumentacja
- wybór komponentów i optymalizacja kosztów
- projektowanie obwodów drukowanych PCB do ośmiu warstw
- wykonanie prototypów produktu

Mikrokontrolery: STMicroelectronics głównie SMT32F1, SMT32L0, Atmel AVR mega i tiny, ale także ale także Freescale KINETIS, Renesas RL78

Układy komunikacyjne: RF ISM (Nordic, Chipcon) Bluetooth, WiFi (BlueGiga, Esprit ESP8266), USB

FPGA/CPLD: Altera

Platformy: GSM GPRS, GPS

Interfejsy: UART (RS485, RS232), I2C, I2S, SMBus, SPI, MicroLAN (1Wire)

Pamięci: FLASH, EEPROM

 

 

SOFTWARE:

Embedded: C++, Assembler, Embedded Linux, RTOS

Protokoły sieciowe: UDP, TCP, HTTP

Środowiska programistyczne: KEIL, AVR Studio, RIDE, ALTIUM

Unikalne kompetencje programistyczne:

- aplikacje czasu rzeczywistego

- sterowniki urządzeń

- oprogramowanie sterujące silnikami elektrycznymi BrushLess, 

- urządzenia radiowe

- mikromocowe